* Listan om planerade kurser är uppdaterad

* Föreningen Sveriges Hästkörare arrangerar en samlingsauktion för hästdragna ekipage den 1 september hos Familjen Sidbäck utanför Uppsala. Det finns möjlighet att både lämna till försäljning och köpa olika ekipage. Kontakta Jonas Ericsson jo64er@yahoo.se för mer information. Se även föreningens tidninge Moderna Hästkrafter nr 1 2019.