nybokSUNT HÄSTMANNASKAP & KÖRNING

– från föl till trogen arbetskamrat –

Boken är skriven av Hans Sidbäck. Det är en heltäckande bok om hästkörning och skötsel av arbetande hästar. Boken ger råd och handledning om vad man ska tänka på vid inköp av hästen, stallets och hagarnas utformning, utfodring, skador och sjukdomar, transport, inkörning, och utrustning vid körning. Ämnen som gott hästmannaskap, skogskörning och turistisk verksamhet behandlas också. Boken är enkelt skriven och lättfattlig för hästfolk på alla nivåer.

Pris: 265 kr + frakt

hassedvdHÄSTENS INKÖRNING

(dvd-film)

På filmen visar och kommenterar Hans Sidbäck grunderna och de olika momenten i hästens inkörning. Filmen, som ansluter till den beskrivning som finns i boken Sunt Hästmannaskap & Körning, är uppdelad i 10 avsitt om 5-15 minuter, som visar och förklarar stegringen i inkörningen.

Pris: 170 kr + frakt

* PAKETERBJUDANDE *

Boken Sunt Hästmannaskap & Körning
DVD:n Hästens inkörning

Pris: 395 kr + frakt 45 kr (90 kr till Finland)