hastutbildning-img

Hans Sidbäck med personal är kända i Sverige och internationellt för sitt 35-åriga professionella arbete med hästar och körning samt för sitt sunda hästmannaskap. Genom åren har Hans Sidbäck samarbetat med en mängd människor i hästvärlden och välförtjänt skaffat sig ett gott renommé. Så här säger till exempel en av Sveriges mest framgångsrika travtränare om sin samverkan med Sidbäcks Körhästar:

”Jag är nöjd med vårt samarbete. Hästarna har varit välkörda efter tiden hos Hans samt väldigt fina i hull, hårrem och muskulatur.” Stig H Johansson, travtränare

Sidbäcks Körhästar tar emot hästar för hantering, korrigering, rehabilitering, lastningsträning, inkörning och vidareutbildning inom körning. Alla hästar är välkomna, oavsett ras, ålder eller inriktning.

Du är även välkommen med din häst om du har problem med stallovanor eller om du vill korrigera hästens beteende gentemot dig som människa. Det kan till exempel handla om att din häst inte kommer fram till dig, skrapar i gången, buffar på dig, inte står still, driver framåt när du leder den. Inga problem är för små för att få hjälp med och alla tas emot med respekt och förståelse.

Sidbäcks metod bygger på ett positivt samarbete mellan häst och människa genom fullständigt förtroende samt förståelse för hästen som intelligent och känslig individ. Grunden i all hantering och utbildning är, att berömma alla små framsteg och få hästen att medvetet förstå vad den ska göra utan rädsla för kravet. Detta skapar en grundtrygg individ, som litar på människan och uppgiften. På så sätt förebyggs även spännings och stressrelaterade skador.

Läs mer om vårt utbud!