Hästmannaskap

sidbackskyltAtt med stolthet och naturlig omtanke,
alltid sätta hästens psykiska och fysiska välbefinnande
i centrum, utan tanke på egen bekvämlighet.
Samt under hästens livslånga utbildning, alltid ställa
lagom höga krav, så att hästen kan utföra det som krävs,
med bibehållet förtroende för människan och uppgiften.

Det finns ingen regel för hur lite en häst får tåla.

Samt ingen gräns för hur mycket hänsyn en människa ska ta.

Hans Sidbäck