Skogskörning2015-12-14 14.08.09 (1024x576)

När ni väljer en miljöanpassad entreprenör, är Sidbäcks Körhästar det naturliga valet. Vi använder oss alltid av den senaste utrustningen, allt från släpsax till griplastarvagn. Vi har PEFC-certifikat. Huggningen utförs manuellt eller med beståndsgående skördare. Med hästen som 2015-11-24 11.35.48 (1024x576)drivkraft utför vi följande entreprenader:

  • 1:a, 2:a gallringar
  • utkörning av GROT
  • Drivningar på fornlämnings- och naturvårdsområden eller
    där risken för markskador är stor
  • Tätortsnära skogsbruk20150901_121032 (1024x768)
  • Transportering av skogsplantor

Gräsklippning och slåtter

Ett miljöanpassat och ekonomiskt försvarbart alternativ till konventionell gräsklippning i till exempel parker, bostadsområden, hembygdsgårdar och liknande. Vi använder moderna hästdragna maskiner.