Skogskörning2015-12-14 14.08.09 (1024x576)

När ni väljer en miljöanpassad entreprenör, är Sidbäcks Körhästar det naturliga valet. Vi använder oss alltid av den senaste utrustningen, allt från släpsax till griplastarvagn. Vi har PEFC-certifikat. Huggningen utförs manuellt eller med beståndsgående skördare. Med hästen som 2015-11-24 11.35.48 (1024x576)drivkraft utför vi följande entreprenader:

  • 1:a, 2:a gallringar
  • utkörning av GROT
  • Drivningar på fornlämnings- och naturvårdsområden eller
    där risken för markskador är stor
  • Tätortsnära skogsbruk20150901_121032 (1024x768)
  • Transportering av skogsplantor

Gräsklippning och slåtter

Ett miljöanpassat och ekonomiskt försvarbart alternativ till konventionell gräsklippning i till exempel parker, bostadsområden, hembygdsgårdar och liknande. Vi använder moderna hästdragna maskiner.

Bröllop och högtidsdagar

En hästskjuts vid ett speciellt tillfälle ger ett minne för livet. Sidbäcks Körhästar garanterar ett professionellt utförande, med välputsade hästar, selar, vagn och elegant klädsel. Hög kvalitet och pålitlighet är honnörsord i allt vi gör!
Den mest romantiska transporten på ert bröllop eller högtidsdag, är en hästskjuts. Det är lätt att bli hänförd av det stiliga ekipaget, med de vackra stolta djuren. Ett sommarbröllop med lövad vagn eller ett vinterbröllop med fackelprydd släde, kan bli kronan på verket på er stora dag. Ni kan själva välja stil, från det enklaste till det elegantaste.

PR och reklam

Med hjälp av en hästskjuts kan du få fart på din marknadsföring. Ett vackert hästekipage uppmärksammas, eftersom det är något som syns i mängden.

Evenemang, folkfester och mässor Hienostoajelua

Vid evenemang, folkfester och mässor utgör våra ekipage ett populärt programinslag. Även barn i daghem eller äldre i ålderdomshem uppskattar en åktur med häst och vagn eller släde.

Filminspelningar

Vi tillhandahåller alla slags hästtjänster vid filminspelningar.