Vägbeskrivning

  • Du som kommer från E4/Uppsala

Kör från E4 väg 282 mot Edsbro, Almunge.
Kör i ca. 11 km, vid skylt Myskdalen, sväng vänster och kör ca. 300 m.

  • Du som kommer från Edsbro, Almunge

Åk väg 282 mot Uppsala.
Kör genom Lännalöt och sväng sedan höger vid skylt Myskdalen, kör ca. 300 m.

hittahitillustration